Tạp chí Công chứng & Luật sư Việt Nam

Tin nóng

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 1...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến q...

Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA...

Thông tư 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 1...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến q...

Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA...

Thông tư 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 Quy định điều...

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 Quy định điều kiện và diện tích tối th...

Tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng...

Bộ Tư pháp thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công c...

Công văn số 1815/BTTP-CC, TPL hướng dẫn về giấy chứng t...

Công văn số 1815/BTTP-CC, TPL hướng dẫn về giấy chứng tử, giấy chứng minh quan h...

Văn bản hợp nhất Luật quy hoạch đô thị số 49/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất Luật quy hoạch đô thị số 49/VBHN-VPQH định về hoạt động quy hoạ...

Văn bản hợp nhất luật công chứng số 07/VBHN-VPQH năm 2018

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 6 năm 2018 sửa đổi, bổ sung Luật ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114:2023/BGTVT Về bến ...

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114:2023/BGTVT quy định các yêu cầu kỹ thuật ph...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13755-1:2023 Hệ thống hoán đổi...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13755-1:2023 Hệ thống hoán đổi ắc quy xe điện - Phần 1

Luật Công chứng 2024, số ...../2024/QH14

Luật Công chứng 2024, số ...../2024/QH14 quy định về công chứng viên, tổ chức hà...

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề...

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2024 gồm:...

Từ 1/8, cần những điều kiện gì để tách thửa đất?

Theo Luật Đất đai 2024, diều kiện tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấ...

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề...

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2024 gồm:...

Giữ GPLX trên VNeID từ 01/7/2024 đối với người vi phạm ...

Ngày 29/6/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA quy định việc tạm...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2024

Từ tháng 2/2024, ôtô được phép thay đổi lưới tản nhiệt và thay thế cụm đèn chiếu...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2024

Thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh; giảm thuế VAT cho một số hàng hóa; TP HCM t...

Từ 1/8, cần những điều kiện gì để tách thửa đất?

Theo Luật Đất đai 2024, diều kiện tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấ...

Giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng

Luật Giá 2023, có hiệu lực 1/7 thay thế cụm từ “thù lao công chứng” bằng “giá dị...

Án lệ số 72/2024/AL về xác định di sản thừa kế là quyền...

Án lệ số 72/2024/AL về xác định di sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường...

Án lệ số 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án v...

Án lệ số 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được ...

Quyết định giám đốc thẩm số 93/2021/DS-GĐT tại Đà Nẵng

Quyết định giám đốc thẩm số 93/2021/DS-GĐT ngày 24/9/2021 Về Tranh chấp liên qua...

Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán ...

Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người” được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội...

Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán người” được Hội...

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có...

Án lệ số 63/2023/AL về xem xét quyết định hành chính có liên quan đến hành vi hà...

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính b...

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm q...

Án lệ số 72/2024/AL về xác định di sản thừa kế là quyền...

Án lệ số 72/2024/AL về xác định di sản thừa kế là quyền sử dụng đất trong trường...

Án lệ số 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án v...

Án lệ số 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được ...

Án lệ số 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩ...

Án lệ số 62/2023/AL về thời điểm bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con ch...

Án lệ số 61/2023/AL Về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi ...

Án lệ số 61/2023/AL Về chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con nuôi chưa thành niên ...

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiệ...

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản t...

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp t...

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản t...

Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động ...

Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động là...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp ...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh...

Phát triển án lệ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

Nghiên cứu về khả năng khai thác và sử dụng án lệ, tập quán (kể cả tập quán, thô...

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số xe?

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số? Thủ tục đăng ký xe đối với xe chuyể...

Người có hai quốc tịch Việt Nam và Nước ngoài có mua nh...

Tôi là người có hai quốc tịch, Vietnam và nước ngoài là Canada, có hộ chiếu Việt...

Phân tích Tài sản đăng ký quyền sở hữu và Tài sản không...

Phân tích, làm rõ những điểm tương đồng và những điểm khác biệt trong các quy đị...

Biển số xe sẽ cấp theo nơi tạm trú hay nơi thường trú?

Đăng ký biển số xe định danh nơi đang tạm trú thì công an sẽ cấp biển số xe theo...

Người có hai quốc tịch Việt Nam và Nước ngoài có mua nh...

Tôi là người có hai quốc tịch, Vietnam và nước ngoài là Canada, có hộ chiếu Việt...

Những đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Đất đai 2024

Việc xác định đối tượng áp dụng của Luật Đất đai 2024 là vô cùng quan trọng vì n...

Có đăng ký kết hôn trực tuyến được không?

Tôi và bạn trai dự định đi đăng ký kết hôn nhưng cả hai đều rất bận, nhất là tro...

Quân nhân xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu?

Quân nhân hay sĩ quan quân đội xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở nơi UBND ...

Khác nhau giữa cố ý gây thương tích làm chết người và g...

Cùng là hành vi đánh chết người, có trường hợp bị truy cứu tội Cố ý gây thương t...

Phạm tội sau bao nhiêu năm sẽ không bị truy cứu trách n...

Tính từ ngày tội phạm được thực hiện thì sau bao nhiêu năm người phạm tội sẽ khô...

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh, các thành viên hợp danh...

Hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quy định của pháp luật hiện hành về hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, qu...

Trợ cấp thôi việc khác gì trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc vô cùng quen thuộc đối với người lao độ...

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Hiện nay, người lao động có xu hướng rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Vậy Cách ...

Thay đổi cách tính thuế với người cho thuê nhà từ năm 2022

Từ ngày 01/01/2022 quy định về loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà, mặt bằng là ...

Người được ủy quyền bán nhà đất có phải đóng hai lần thuế?

Người được ủy quyền bán nhà đất (bất động sản) không nhận thù lao có bị coi như ...

Các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thường đượ...

Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ? Vi phạm quyền sở hữu tr...

Quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo của con người, bao gồm qu...

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số xe?

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số? Thủ tục đăng ký xe đối với xe chuyể...

Tiền tử tuất có phải là di sản thừa kế?

Tiền tử tuất có phải là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật hay không? Qu...

Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển...

Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế, ...

Thẻ căn cước điện tử sẽ bị khóa khi người được cấp chết

Theo quy định Luật Căn cước 2023 thì một trong những trường hợp thẻ căn cước điệ...

Chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định mới nhất...

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy đị...

Đề số 21 - Liên quan đến Di chúc & Nội dung Di chúc

Đề thi liên quan đến một số vấn đề của Di chúc và nội dung của Di chúc như: quyề...

Bộ đề 5: Kiểm tra vấn đáp kết quả tập sự hành nghề công...

Bộ đề 5: kiểm tra vấn đáp kết quả tập sự hành nghề công chứng có đáp án về Pháp ...

Đề trắc nghiệm công chứng 2024 - Phần 11

Đề thi kiểm tra trắc nghiệm công chứng kèm đáp án với các dạng câu hỏi liên quan...

Đề trắc nghiệm công chứng 2024 - Phần 10

Đề thi kiểm tra trắc nghiệm công chứng kèm đáp án với các dạng câu hỏi liên quan...

Báo cáo về nội dung bảo lãnh và lưu ý khi công chứng

Nội dung, đối tượng, chủ thể bảo lãnh và lưu ý khi công chứng hợp đồng bảo lãnh,...

Thực tập Công chứng hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Đợt thực tập 5 Thực tập tại các tổ chức hành nghề công chứng về nhóm việc kỹ năn...

Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển...

Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế, ...

Mẫu ủy quyền làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe

Mẫu ủy quyền thực hiện việc nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho c...

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Mẫu giấy thỏa thuận và cam kết chừa đường đi, lối đi ch...

Mẫu giấy thỏa thuận và cam kết chừa đường đi, lối đi chung giữa các hộ dân hay g...

Mẫu ủy quyền làm thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe

Mẫu ủy quyền thực hiện việc nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho c...

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ năm 2022

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, mẫu số 09 theo Nghị ...

Hợp đồng ủy quyền quản lý kinh doanh

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán...

Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-01 ban h...

Mẫu giấy số 02 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 02 Cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu giấy số 01 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 01 cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản năm ...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản mới nhất có file word docx, m...

Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Thông tư số 01/2021/TT...

Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc

Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc mới nhất có hướng dẫn và do...

Mẫu lời chứng công chứng viên có người làm chứng

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...

Mẫu lời chứng có người làm chứng do công chứng viên chỉ...

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...

Mẫu lời chứng đi công chứng ngoài trụ sở

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người phải đi c...

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại Tòa án

Mẫu đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa v...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai lưu hành mới nhất hiện nay, có hướ...

Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm...

Mẫu giấy thỏa thuận và cam kết chừa đường đi, lối đi ch...

Mẫu giấy thỏa thuận và cam kết chừa đường đi, lối đi chung giữa các hộ dân hay g...

Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản

Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản giữa tổ chức hành nghề ...

Mẫu thông báo kết thúc niêm yết

Mẫu thông báo kết thúc niêm yết, biên bản về việc kết thúc thời hạn niêm yết thô...

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2...

Mẫu đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên 2021

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên theo Thông tư ...

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú CT10 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm ...

Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cư trú

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Nghe nhìn

Bài viết mới nhất

Xem tất cả bài đăng
Bản tin

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề...

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2024 gồm:...

Tuyển dụng - Ứng viên

Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân Hoan cần tuyển...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 1...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến q...

Tuyển dụng - Ứng viên

Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Công ty EMIR tuyển dụng chuyên viên pháp chế, ...

Trắc nghiệm

Đề trắc nghiệm công chứng 2024 - Phần 11

Đề thi kiểm tra trắc nghiệm công chứng kèm đáp án với các dạng câu hỏi liên quan...

Tuyển dụng - Ứng viên

Công ty Luật TNHH Hãng luật quốc tế Bình Dương tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Công ty Luật TNHH Hãng luật quốc tế Bình Dương...

Tin Văn bản Pháp luật

Từ 1/8, cần những điều kiện gì để tách thửa đất?

Theo Luật Đất đai 2024, diều kiện tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấ...

Công chứng

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số xe?

Trường hợp nào được bán xe kèm theo biển số? Thủ tục đăng ký xe đối với xe chuyể...

Tuyển dụng - Ứng viên

Văn phòng công chứng Phạm Văn Khanh, Tp HCM tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Khanh, thành phố...

Tuyển dụng - Ứng viên

Văn phòng công chứng Phú Thịnh, tỉnh Bình Dương tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh, tỉnh Bình Dươn...

Tuyển dụng - Ứng viên

Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hà, tỉnh Bình Dương tuyể...

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Hoàng Thị Hà, tỉnh Bình D...

Tuyển dụng - Ứng viên

VPCC Trần Thị Thanh Mai, Bình Dương tuyển thư ký nghiệp vụ

Thông báo tuyển dụng việc làm tại Văn phòng công chứng Trần Thị Thanh Mai, tỉnh ...

12

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.