Tin nóng

Thông tư số 08/2023/TT-BTP về Hướng dẫn tập sự hành ngh...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 về Hướng dẫn tập sự hành ng...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên ...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP về Hướng dẫn tập sự hành ngh...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 về Hướng dẫn tập sự hành ng...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên ...

Công văn số 438/BTC-VP chống thất thu thuế bất động sản

Công văn số 438/BTC-VP ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc chống thất thu thuế tro...

Công văn số 489/BTP-BTTP về việc chống thất thu thuế bấ...

Công văn số 489/BTP-BTTP ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc chống thất thu thuế t...

Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết Nghị định ...

Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 ...

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồn...

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng ...

Nghị quyết số 18-NQ/TW về quả quản lý và sử dụng đất

Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2022 về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính s...

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT về giao, cho thuê, thu hồi...

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mụ...

Pháp lệnh thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 năm 1990

Lệnh công bố pháp lệnh thừa kế số 44-LCT/HĐNN8 năm 1990 công dân có quyền lập di...

Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự số 64/201...

Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung m...

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục t...

Nghị định số số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2020

Nghị định số số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020...

Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định về hoạt độ...

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt...

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP về vụ án xâm hại tình dục...

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141...

Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 năm 2015

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn t...

Bộ luật hình sự năm 2015 số 100/2015/QH13

Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 năm 2015 có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia,...

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định ...

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/201...

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng k...

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về hoạt động không phải đăng...

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên...

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương t...

Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020

Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và ...

Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022

Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung thông tư số 43/2017, 45/2017, 58/202...

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền đã đóng ...

Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập th...

Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết luật bảo ...

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã h...

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP về quyền tác giả và quyền l...

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ...

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tu...

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu tr...

Hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH năm 2019

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở ...

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định kim khí quý, đá quý

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí q...

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, ...

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN về quản lý ngoại hối

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu...

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ năm 1961

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ theo Điều lệ hộ tịch năm 1961 như: Giấy trịch...

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ năm 1956

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ theo Điều lệ hộ tịch năm 1956 như: Giấy trịch...

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số ...

Thông tư số 04/2021/TT-BCT quy định về người lao động l...

Thông tư số 04/2021/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối...

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về lao động ch...

Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao độ...

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao độ...

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động ...

Bản tin

Tìm hiểu về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Hướng dẫn Điều 201 BLHS về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự khi lãi s...

Điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa tạ...

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 Quy định điều kiện và diện tích tối...

Chủ xe cũ bị phạt nguội, người mua lại có thể phải nộp ...

Trường hợp bất cẩn không kiểm tra kỹ, người mua xe ô tô cũ có nguy cơ phải nộp p...

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dờ...

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả được Hội đồng Thẩ...

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng ...

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình...

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 ...

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường h...

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 ...

Án lệ số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường h...

Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật

Án lệ số 53/2022/AL về việc hủy kết hôn trái pháp luật được Hội đồng Thẩm phán T...

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án Ly hôn

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án Ly hôn được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối ...

Quyết định giám đốc thẩm số 93/2021/DS-GĐT tại Đà Nẵng

Quyết định giám đốc thẩm số 93/2021/DS-GĐT ngày 24/9/2021 Về Tranh chấp liên qua...

Phát triển án lệ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay

Nghiên cứu về khả năng khai thác và sử dụng án lệ, tập quán (kể cả tập quán, thô...

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm ...

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu...

Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trư...

Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung ...

Án lệ số 46/2021/AL về việc xác định tình tiết định khu...

Án lệ số 46/2021/AL việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp ...

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh...

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dờ...

Án lệ số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả được Hội đồng Thẩ...

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng ...

Án lệ số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình...

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho q...

Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa...

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiệ...

Án lệ số 44/2021/AL về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản t...

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp t...

Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản t...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm t...

Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp b...

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính b...

Án lệ số 49/2021/AL về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm q...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành ch...

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượ...

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành c...

Quy định về cách đặt tên gọi của Văn phòng công chứng

Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm ...

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được nhận chuy...

Hiện nay, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nh...

Bàn luận về thừa kế thế vị khi có yếu tố con nuôi, con ...

Trường hợp thừa kế thế vị khi có yếu tố con nuôi, con riêng, nghĩa là chỉ có mối...

Người nước ngoài có được nhận thừa kế nhà đất tại Việt ...

Người nước ngoài không đủ điều kiện để nhận di sản thừa kế nhà đất tại Việt Nam ...

Người được ủy quyền bán nhà đất có phải đóng hai lần thuế?

Người được ủy quyền bán nhà đất (bất động sản) không nhận thù lao có bị coi như ...

Bán căn nhà đất duy nhất có được miễn thuế không?

Tôi có căn nhà duy nhất được cấp giấy chứng nhận 3 tháng trước, giờ đem bán cho ...

Có đăng ký kết hôn trực tuyến được không?

Tôi và bạn trai dự định đi đăng ký kết hôn nhưng cả hai đều rất bận, nhất là tro...

Có được ly hôn khi chưa trả hết nợ chung?

Vợ chồng đang gánh chung nợ ngân hàng hơn 300 triệu đồng, nay muốn ly hôn có cần...

Khác nhau giữa cố ý gây thương tích làm chết người và g...

Cùng là hành vi đánh chết người, có trường hợp bị truy cứu tội Cố ý gây thương t...

Phạm tội sau bao nhiêu năm sẽ không bị truy cứu trách n...

Tính từ ngày tội phạm được thực hiện thì sau bao nhiêu năm người phạm tội sẽ khô...

Quy định về cách đặt tên gọi của Văn phòng công chứng

Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm ...

Có được công chứng cho vay vàng giữa các cá nhân không?

Tôi có 5 cây vàng SJC, cho một người bạn vay với lãi suất theo Ngân hàng Nhà nướ...

Ngày nghỉ phép năm có được cộng dồn không?

Cộng dồn ngày nghỉ phép năm của người lao động phải được sự đồng ý của người sử ...

Người lao động có quyền làm cùng lúc hai công ty không?

Làm cùng lúc 2 công ty, đều ký hợp đồng lao động chính thức. Việc này có vi phạm...

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được nhận chuy...

Hiện nay, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nh...

Hòa giải tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử ...

Hai bên xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. Là hòa giải viên, phả...

Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ? Vi phạm quyền sở hữu tr...

Quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo của con người, bao gồm qu...

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh, các thành viên hợp danh...

Hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quy định của pháp luật hiện hành về hiệu lực nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, qu...

Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắ...

Khi xử lý tài sản thì không chỉ xử lý đất mà cả ngôi nhà gắn liền với đất. Ông T...

Một số bất cập về thừa kế theo di chúc

Một số bất cập về thừa kế theo di chúc như: Di sản dùng vào việc thờ cúng, tính ...

Đề số 21 - Liên quan đến Di chúc & Nội dung Di chúc

Đề thi liên quan đến một số vấn đề của Di chúc và nội dung của Di chúc như: quyề...

Con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không?

Tình huống: A là mẹ kế của B có quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc B như mẹ con. B chế...

Con nuôi có được hưởng thừa kế thế vị không?

Tình huống: A là mẹ kế của B có quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc B như mẹ con. B chế...

Vợ hai có được hưởng thừa kế của Chồng chết không để lạ...

Chồng đột ngột qua đời và không để lại di chúc, vậy vợ hai có được hưởng thừa kế...

Ông T có được xác nhận tình trạng độc thân hay không?

Trước ngày 3/1/1987 ông T có sống chung như vợ chồng với bà A, bà B và bà C nhưn...

Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với g...

Trong thời gian sống chung, chị đã có những đóng góp về tiền bạc để cải tạo, sửa...

Hành vi phạm tội tăng nặng hay cấu thành tội phạm giảm ...

Bài tập tình huống hình sự có đáp án: Hành vi phạm tội thuộc trường hợp cấu thàn...

Hành vi cùa H cấu thành tội cướp giật tài sản

Bài tập tình huống hình sự có đáp án: Hành vi cùa H cấu thành tội cướp giật tài ...

Bán căn nhà là chỗ ở duy nhất của cả gia đình?

Không đồng ý vì đây là chỗ ở duy nhất của cả gia đình. Chồng chị nhất quyết bán ...

Có thế chấp được quyền sử dụng đất đã cho thuê lại

Trường hợp Công ty A thuê lại đất của Ngân hàng B trong thời hạn 50 năm, trả tiề...

Tình huống tranh chấp trong hợp đồng cho thuê nhà

Bài tập nhóm về tranh chấp trong hợp đồng cho thuê nhà qua tình huống cụ thể và ...

Câu hỏi về hợp đồng đặt cọc

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý...

Nhận định đúng sai phần Hợp đồng có đối tượng là công việc

Nhận định đúng sai môn Luật Dân sự năm 2015 CÓ ĐÁP ÁN tham khảo về phần Hợp đồng...

Đề số 21 - Liên quan đến Di chúc & Nội dung Di chúc

Đề thi liên quan đến một số vấn đề của Di chúc và nội dung của Di chúc như: quyề...

Bộ đề 5: Kiểm tra vấn đáp kết quả tập sự hành nghề công...

Bộ đề 5: kiểm tra vấn đáp kết quả tập sự hành nghề công chứng có đáp án về Pháp ...

Báo cáo về nội dung bảo lãnh và lưu ý khi công chứng

Nội dung, đối tượng, chủ thể bảo lãnh và lưu ý khi công chứng hợp đồng bảo lãnh,...

Thực tập Công chứng hợp đồng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Đợt thực tập 5 Thực tập tại các tổ chức hành nghề công chứng về nhóm việc kỹ năn...

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ năm 2022

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, mẫu số 09 theo Nghị ...

Hợp đồng ủy quyền quản lý kinh doanh

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán...

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình ...

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai/hợp...

Mẫu văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng

Mẫu văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn, thỏa t...

Mẫu văn bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Mẫu Văn bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hướng dẫn và file wo...

Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ hoặc chồng là ngườ...

Mẫu Văn bản cam kết về tài sản riêng của vợ hoặc chồng là người nước ngoài là qu...

Hợp đồng bảo lãnh

Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay tiền cho bên thứ ba bằng tài sản là đất, nhà ở, căn hộ...

Hợp đồng cầm cố tài sản

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, vay tiền cầm đồ, cầm cố nhà đất, xe ô tô có hướng d...

Hợp đồng vay tiền không có tài sản bảo đảm

Mẫu hợp đồng vay tiền không có tài sản bảo đảm, vay tiền không có tài sản thế ch...

Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản thừa kế để lại là quyền sử dụng đ...

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Mẫu Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để lại là quyền sử dụng đất, nhà...

Văn bản khai nhận di sản cùng hưởng không phân chia

Mẫu Văn bản khai nhận di sản nhiều người không phân chia để lại là quyền sử dụng...

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế chuyển tiếp

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế con chết để lại cha, mẹ được hưởng nhưng...

Mẫu Văn bản nhiều người cùng từ chối nhận di sản

Mẫu Văn bản nhiều người cùng từ chối nhận di sản để lại là quyền sử dụng đất, nh...

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung...

Mẫu Di chúc công chứng có người làm chứng

Mẫu Di chúc do công chứng soạn thảo có người làm chứng để lại tài sản là quyền s...

Mẫu Di chúc chứng thực tại ủy ban nhân dân

Mẫu Di chúc chứng thực tại ủy ban nhân dân (UBND) soạn thảo để lại tài sản là qu...

Mẫu Di chúc do công chứng soạn thảo

Mẫu Di chúc do công chứng soạn thảo để lại tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở,...

Mẫu Di chúc

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu thỏa thuận chấm dứt, kết thúc hợp đồng lao động mới nhất có hướng dẫn và dow...

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có ...

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất theo Bộ luật lao động số ...

Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thế chấp

Mẫu hợp đồng thanh lý, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thế chấp tài sản mới nhất có hư...

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp mới nhất có hướng dẫn và downloa...

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn ...

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên thứ ...

Hợp đồng tặng cho xe

Mẫu hợp đồng tặng cho xe ô tô, xe mô tô, xe nhà di động, xe tải có hướng dẫn và ...

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

Mẫu hợp đồng tặng cho nhà chung cư, căn hộ chung cư có hướng dẫn và file word .d...

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền...

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, công trình...

Hợp đồng ủy quyền quản lý kinh doanh

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán...

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền

Mẫu hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng ủy quyền mới nhất có hướng dẫn và file wo...

Mẫu hợp đồng ủy quyền thụ ủy

Mẫu hợp đồng ủy quyền thụ ủy kèm lời chứng của công chứng viên, thụ ủy là trong ...

Mẫu Hợp đồng cho thuê/cho thuê lại quyền sử dụng đất nă...

Mẫu Hợp đồng cho thuê/cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất có file word docx,...

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng năm 2022

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở, công trình xây dựng mới nhất có file word docx, mẫu số ...

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, nhà kho, công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất: nhà xưởng, nhà kho, công trình xây d...

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ năm 2022

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, mẫu số 09 theo Nghị ...

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình ...

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai/hợp...

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự á...

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản mới nhất c...

Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ, thành thành vi...

Hợp đồng góp vốn

Mẫu hợp đồng góp vốn tài sản đất, nhà ở, căn hộ, xe ô tô có hướng dẫn và file wo...

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung mới nhất

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung giữa các hộ dân hay giữa các thửa đ...

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại Tòa án

Mẫu đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa v...

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú CT10 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm ...

Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cư trú

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-01 ban h...

Mẫu giấy số 02 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 02 Cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu giấy số 01 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 01 cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản năm ...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản mới nhất có file word docx, m...

Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật 2021

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Thông tư số 01/2021/TT...

Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc

Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc mới nhất có hướng dẫn và do...

Mẫu lời chứng công chứng viên có người làm chứng

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...

Mẫu lời chứng có người làm chứng do công chứng viên chỉ...

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...

Mẫu lời chứng đi công chứng ngoài trụ sở

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người phải đi c...

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại Tòa án

Mẫu đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa v...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai lưu hành mới nhất hiện nay, có hướ...

Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm...

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung mới nhất

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung giữa các hộ dân hay giữa các thửa đ...

Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản

Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản giữa tổ chức hành nghề ...

Mẫu thông báo kết thúc niêm yết

Mẫu thông báo kết thúc niêm yết, biên bản về việc kết thúc thời hạn niêm yết thô...

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2...

Mẫu đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên 2021

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên theo Thông tư ...

Nghe nhìn

Bài viết mới nhất

Xem tất cả bài đăng
Đề thi

Đề số 21 - Liên quan đến Di chúc & Nội dung Di chúc

Đề thi liên quan đến một số vấn đề của Di chúc và nội dung của Di chúc như: quyề...

Giấy kê khai

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Văn bản luật khác

Thông tư số 08/2023/TT-BTP về Hướng dẫn tập sự hành ngh...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 về Hướng dẫn tập sự hành ng...

Công chứng

Quy định về cách đặt tên gọi của Văn phòng công chứng

Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm ...

Bản tin

Tìm hiểu về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Hướng dẫn Điều 201 BLHS về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự khi lãi s...

Nhà đất

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được nhận chuy...

Hiện nay, nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nh...

Công chứng

Có được công chứng cho vay vàng giữa các cá nhân không?

Tôi có 5 cây vàng SJC, cho một người bạn vay với lãi suất theo Ngân hàng Nhà nướ...

Bản tin

Điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa tạ...

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 Quy định điều kiện và diện tích tối...

Doanh nghiệp

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh

Quy định, thành lập, cơ cấu, điều hành công ty hợp danh, các thành viên hợp danh...

Hôn nhân

Có đăng ký kết hôn trực tuyến được không?

Tôi và bạn trai dự định đi đăng ký kết hôn nhưng cả hai đều rất bận, nhất là tro...

Bản tin

Chủ xe cũ bị phạt nguội, người mua lại có thể phải nộp ...

Trường hợp bất cẩn không kiểm tra kỹ, người mua xe ô tô cũ có nguy cơ phải nộp p...

Nhà đất

Hòa giải tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử ...

Hai bên xảy ra tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất. Là hòa giải viên, phả...

12