Án lệ Hình sự

Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán ...

Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh “Mua bán người” được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội...

Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Mua bán người” được Hội...

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiế...

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “c...

Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “...

Án lệ số 59/2023/AL về lỗi cố ý gián tiếp trong vụ án “Giết người” được Hội đồng...

Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt t...

Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 24...

Án lệ số 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp cận t...

Án lệ số 57/2023/AL về hành vi gian dối nhằm tiếp cận tài sản trong tội “Cướp gi...

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm ...

Án lệ số 48/2021/AL về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu...

Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trư...

Án lệ số 47/2021/AL về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung ...

Án lệ số 46/2021/AL về việc xác định tình tiết định khu...

Án lệ số 46/2021/AL việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em...

Án lệ số 45/2021/AL về xác định bị cáo phạm tội “Giết n...

Án lệ số 45/2021/AL về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “P...

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương t...

Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên b...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội ...

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội Cướp tài sản được Hội đồn...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái ...

Án lệ số 28/2019/AL về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạ...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiế...

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô t...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành...

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội Giết n...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” ...

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết Có tính chất côn đồ trong tội Giết người có đồn...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.