Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan

Theo quy định tại Điều 6 Luật hôn nhân và gia đình 2014 về Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Tháng 11 25, 2020 - 15:20
Tháng 11 25, 2020 - 15:26
 0  74

Luật Hôn nhân và gia đình (số: 52/2014/QH13, ngày 19 tháng 06 năm 2014) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

"Điều 6. Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan:

Các quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp Luật này không quy định."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.