Bài giảng Bộ luật dân sự 2015 - Phần 1

Bài giảng video Bộ luật dân sự 2015 - Phần 1 về Khái niệm Bộ Luật dân sự, Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự, Phương pháp điều chỉnh, Nguồn của luật dân sự...

13/07/2022 - 20:49 GMT+7
 0  73
Theo dõi DocLuat trên Google News

Bài giảng Bộ luật dân sự 2015

Phần 1: Khái niệm chung về Bộ Luật dân sự Việt Nam

Mục lục bài giảng

1. Khái niệm Bộ Luật dân sự 

2. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự 

3. Phương pháp điều chỉnh 

4. Nguồn của luật dân sự 

5. Quy phạm PL luật dân sự 

6. Các nguyên tắc điều chỉnh của luật dân sự 

7. Áp dụng Bộ Luật dân sự, áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật

Trình bày: Ths. Trần Viết Hùng 

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow