Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Theo quy định tại Điều 163 Bộ luật dân sự năm 2015 về Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

Tháng 12 1, 2020 - 22:08
Tháng 12 1, 2020 - 22:08
 0  71

Bộ luật dân sự năm 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 163. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản:

1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.