Bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc có bắt buộc phải có 2 vợ chồng?

Trong hợp đồng đặt cọc thì Bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc có bắt buộc phải có 2 vợ chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn có cần xác nhận hôn nhân?

Tháng 12 8, 2020 - 17:26
Tháng 12 8, 2020 - 17:28
 0  288
Bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc có bắt buộc phải có 2 vợ chồng?
Ảnh minh họa nguồn internet

1. Bên nhận cọc bắt buộc phải có 2 vợ chồng vì đó là tài sản chung nếu cần phải có sự ý kiến
của cả 2 vợ chồng, đảm bảo cho vợ chồng giao kết hợp đồng sau này. Bên đặt cọc thì nếu tài sản đặt cọc là tài sản không phải đăng ký thì không cần 2 vợ chồng.

2. Trường hợp độc thân thì bên đặt cọc cần xác nhận tình trạng hôn nhân không? Không

Các căn cư pháp lý

Theo Quy định tại Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (số: 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014, cụ thể:

Điều 32. Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

1. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng là người đứng tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó.

2. Trong giao dịch với người thứ ba ngay tình thì vợ, chồng đang chiếm hữu động sản mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu được coi là người có quyền xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó trong trường hợp Bộ luật dân sự có quy định về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình.

Quy định chi tiết về Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được ghi nhận bởi Điều 8 và Điều 16 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014, cụ thể:

Điều 8. Người thứ ba không ngay tình khi xác lập, thực hiện giao dịch với vợ, chồng liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu

Người thứ ba xác lập, thực hiện giao dịch với vợ, chồng liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu thì bị coi là không ngay tình trong những trường hợp sau đây:

1. Đã được vợ, chồng cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Nghị định này mà vẫn xác lập, thực hiện giao dịch trái với những thông tin đó;

2. Vợ chồng đã công khai thỏa thuận theo quy định của pháp luật có liên quan về việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản và người thứ ba biết hoặc phải biết nhưng vẫn xác lập, thực hiện giao dịch trái với thỏa thuận của vợ chồng.
...
Điều 16. Cung cấp thông tin về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao dịch với người thứ ba

Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì khi xác lập, thực hiện giao dịch vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.