Biểu mẫu

Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2...

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung mới nhất

Mẫu giấy cam kết chừa đường đi, lối đi chung giữa các hộ dân hay giữa các thửa đ...

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại Tòa án

Mẫu đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa v...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai lưu hành mới nhất hiện nay, có hướ...

Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm...

Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-01 ban h...

Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng năm 2022

Mẫu giấy đăng ký tập sự hành nghề công chứng mới nhất năm 2022 Ban hành kèm theo...

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú CT01 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2...

Mẫu đơn khởi kiện năm 2022

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2022 về quyết định hành chính, quyết định kỷ luật...

Mẫu đơn khiếu nại về hành vi hành chính

Mẫu đơn khiếu nại về hành vi hành chính mới nhất để giải quyết lại theo đúng chí...

Mẫu Quyết định cho phép chuyển nhượng dự án bất động sả...

Mẫu Quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản năm ...

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản mới nhất có file word docx, m...

Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án bất động sản ...

Mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động s...

Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản n...

Mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sả...

Mẫu lời chứng công chứng viên có người làm chứng

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...

Mẫu lời chứng có người làm chứng do công chứng viên chỉ...

Mẫu TP-CC-21 lời chứng của công chứng viên áp dụng trường hợp có người làm chứng...