Giấy xác nhận

Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-01 ban h...

Mẫu giấy số 02 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 02 Cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu giấy số 01 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 01 cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di ch...

Mẫu văn bản xác minh tình trạng hôn nhân

Mẫu văn bản về việc xác minh tình trạng hôn nhân của người đã chết tại UBND xã, ...

Giấy xác nhận thông tin về cư trú

Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú (thường trú, tạm trú) CT07 theo Thông tư s...

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, độc thân để kết hôn, mua bán nhà đất, mua...

Mẫu giấy xác nhận có một nhà ở hoặc một thửa đất ở

Mẫu giấy xác nhận có một nhà ở hoặc một thửa đất ở, công trình xây dựng gắn liền...

Mấu giấy đi đường thời gian giãn cách

Mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị để phòng chống c...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.