Mẫu phiếu

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú CT10 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm ...

Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cư trú

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

Mẫu phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký,...

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của công an liên quan đến đăng ký, ...

Phiếu khai báo tạm vắng

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng, tạm trú CT03 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 20...

Phiếu yêu cầu công chứng ngoài giờ hành chính

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng ngoài giờ hành chính, thỏa thuận phí công chứng ngo...

Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở, thỏa thuận phí công chứng ngoài trụ s...

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản dành cho các tổ chức h...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.