Bộ đề 1: Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Bộ đề 1: kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng có đáp án về Pháp luật về công chứng, chứng thực; Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; Kỹ năng hành nghề công chứng?

05/09/2022 - 21:32 GMT+7
 0  814
Theo dõi DocLuat trên Google News

BỘ ĐỀ SỐ 1

(Thời gian làm bài 180 phút)

Phần I (30 điểm):

Câu 1 (10 điểm): Ông Nguyễn Văn Hòa nguyễn là kiểm sát viên, đã công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H trong 20 năm. Tháng 02/2015, ông Hòa đã nhận quyết định nghỉ hưu và nay ông có nguyện vọng được làm công chứng viên, Anh Chị hãy xác định các điều kiện để ông Hòa có thể được bổ nhiệm công chứng viên? (Xem đáp án)

Câu 2 (10 điểm): Anh/Chị hãy giải thích tại sao chỉ đến tận Luật Công chứng năm 2006 ra đời, vấn đề quy tắc đạo đức hành nghề công chứng mới được đặt ra?  (Xem đáp án)

Câu 3 (10 điểm): Anh/Chị hãy nêu và phân tích những nội dung cơ bản phần "Quy tắc chung" trong bản Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp. (Xem đáp án)

Phần II (70 điểm):

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 576902 do UBND quận M thành phố H cấp ngày 10/10/2007 thì nhà, đất tại địa chỉ số 120 đường A, phường B, quận 7, thành phố H thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của vợ chồng anh Nguyễn Quang Hưng, chị Ngô Thị Vi và cháu Nguyễn Quang Thành. Cháu Nguyễn Quang Thành là con đẻ của anh Nguyễn Quang Hưng và chị Ngô Thị Vi, cháu Thành hiện nay mới tròn 10 tuổi, Được biết anh Hưng là Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Hưng Phát do anh và 02 người bạn là Nguyễn Hải Hà và Nguyễn Kim Chi thành lập. Nay, do nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, công ty Hưng Phát tiến hành vay Ngân hàng Z số tiền 2,5 tỷ đồng. Vợ chồng anh Hưng, chị Vi đồng ý sử dụng nhà, đất nêu trên làm tài sản bảo đảm cho khoản vay này,

Câu hỏi 1 (05 điểm): Xác định công chứng viên có thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp trong tình huống nêu trên? (Xem đáp án)

Câu hỏi 2 (05 điểm): Xác định những giấy tờ, tài liệu người yêu cầu công chứng cần cung cấp trong tình huống nêu trên? (Xem đáp án)

Câu hỏi 3 (10 điểm): Trong tinh huống kể trên công chứng viên có cần tham khảo ý kiến của cháu Nguyễn Quang Thanh hay không? Tại sao? (Xem đáp án)

Câu hội 4 (20 điểm): Giả sử các bên xác định giá trị tài sản bảo đảm là 3,7 tỷ đồng. Anh/Chị hãy soạn thảo văn bản công chúng trong trường hợp này? (Xem đáp án)

Câu hỏi 5 (10 điểm): Trong quá trình soạn thảo văn bản công chứng, với lý do anh Hưng vừa đại diện cho bên thế chấp vừa đại diện cho bên công ty Hưng Phát, công chững viên từ chối yêu cầu công chứng. Anh/Chị hãy nhận xét về quyết định của công chứng viên trong tình huống nêu trên? (Xem đáp án

Câu hỏi 6 (10 điểm): Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty TNHH Hưng Phát, đại diện ngân hàng Z để nghị công chứng viên bỏ phần ghi về giá trị khoản vay ra khỏi nội dung của vẫn bản công chứng. Anh/Chị có đồng ý với nội dung đề nghị nêu trên không? Tại sao? (Xem đáp án)

Câu hỏi 7 (10 điểm): Nếu là công chứng viên soạn thảo bản hợp đồng thế chấp kể trên, anh chị sẽ diễn đạt thời hạn thể chấp như thế nào? Giải thích? (Xem đáp án)

(Thí sinh được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật, trừ Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng) 

ĐÁP ÁN

Phần I:

Đáp án câu 1:

Căn cứ quy định tại các Điều 891011 của Luật Công chúng năm 2014 trường hợp của ông Nguyễn Văn Hòa sẽ có hai tình huống sau:

Tình huống thứ nhất: Nếu ông Hòa là kiểm sát viên từ 5 năm trở lên thì kiện cần có:

- Phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tác đạo đức hành nghề công chứng trong thời gian 03 tháng tại cơ sở đào tạo nghề công chững và có giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chúng.

- Tập sự hành nghề công chứng trong thời gian 06 tháng tại tổ chức hành nghề công chúng và có giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự nghề công chứng.

- Ngoài các điều kiện trên, ông Hòa còn phải bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 8 Luật Công chứng.

Tình huống thứ hai: Nếu ông Nguyễn Văn Hòa không là kiểm sát viên từ đủ 5 năm trở lên thì điều kiện cần có là: 

- Phải học chương trình đào tạo nghề công chứng trong thời gian 12 tháng và có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.

- Trải qua thời gian tập sự hành nghề cùng chúng trong thời gian 12 tháng và có giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

- Ngoài các điều kiện trên, ông Hòa còn phải bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 8 Luật Công chứng.

Đáp án câu 2:

Chỉ sau khi Luật Công chứng năm 2006 ra đời, công chứng mới được chính thức coi là một nghề. Bên cạnh đó, các nhà làm luật cũng đã cho phép thành lập văn phòng công chứng. Chính vì vậy vấn đề đạo đức hành nghề công chứng mới được đặt ra. 

Đạo đức hành nghề công chúng cũng là một trong những điều kiện để công chứng Việt Nam có thể hội nhập công chứng quốc tế.

Đáp án câu 3:

Cần nêu được 04 quy tắc và phân tích đầy đủ những nội dung cơ bản thì mới được điểm tối đa:

Quy tắc thứ nhất: Bảo vệ quyền, lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức:

Công chứng viên có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Quy tắc thứ hai: Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Khách quan, trung thực khi thực hiện công chứng, không vì bất kỳ lý do nào mà làm ảnh hưởng đến chất lượng việc công chứng cũng như phân biệt đối xử với người yêu cầu công chứng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình trong trường hợp việc công chứng dẫn đến thiệt hại cho người yêu cầu công chứng.

- Tuân thủ các quy định của Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng này và các quy định của tổ chức xã hội nghề nghiệp công chứng.

Quy tắc thứ ba: Tôn trọng, bảo vệ uy tin, thanh danh nghề nghiệp:

- Công chứng viên có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân, thanh danh nghề nghiệp.

- Công chứng viên cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu công chứng và toàn thể xã hội.

Quy tắc thứ tư: Rèn luyện, tu dưỡng bản thân:

Công chứng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công việc và phục vụ người yêu cầu công chứng.

Phần II:

Đáp án câu 1:

Căn cứ Điều 42 Luật Công chứng năm 2014, chỉ công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại thành phố H mới có thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp kể trên. 

Đáp án câu 2:

Liệt kê được các giấy tờ tài liệu theo quy định tại Điều 40, 41 của Luật công chứng năm 2014 bao gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng

2. Giấy tờ tùy thân của các bên, hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Hưng và bà Vị (Nếu liệt kê chi tiết thì được tối đa điểm, nêu liệt kê các giấy tờ mà không phù hợp quy định thị trừ điểm). Các giấy tờ tùy thân có thể bạn gồm: Hộ chiếu/CMND/CMSQ quân đội/Căn cước.

3. Giấy chứng quyền sử dụng đất nhận số AM 576902.

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty Hưng Phát.

5. Văn bản họp Hội đồng thành viên của công ty Hưng Phát

6. Hồ sơ của Ngân hàng Z: chia 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có đăng ký mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền giao kết hợp đồng thì cần:

+ Đăng ký hoạt động của Ngân hàng Z;

+ Giấy tờ tùy thân của người đại diện Ngân hàng Z;

+ Quyết định bổ nhiệm người đại diện;

+ Văn bản xác định thẩm quyền giao kết hợp đồng.

Trường hợp 2: Nếu có đăng ký mẫu dấu và chữ ký mẫu của người đại diện thì cần các giấy tờ về việc đăng ký mẫu dấu và chữ ký của người đại diện. 

Lưu ý: Nếu thí sinh không nêu được đăng ký mẫu dấu của tổ chức tín dụng và chữ ký mẫu của người đại diện thì cũng chấp nhận.

Đáp án câu 3:

Trong tình huống kể trên, công chứng viên có trách nhiệm phải hỏi ý kiến của cháu Nguyễn Quang Thành, nếu ông Hưng bà Vi khẳng định việc giao kết hợp đồng thể chấp kể trên vi lợi ích của cháu Thành (xem Điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014)

Đáp án câu 4:

Soạn thảo yêu cầu phải thể hiện đầy đủ 03 phần:

1. Chủ thể, có hai trường hợp có thể xảy ra (05 điểm)

- Trường hợp 1 có 3 bên:

    + Bên thế chấp (2 vợ chồng ông Hung bà Vi);

    + Bên nhận thế chấp ngân hàng Z);

    + Bên có nghĩa vụ được bảo đảm (Công ty Hưng Phát).

- Trường hợp 2 có 2 bên:

    + Bên thể chấp (2 vợ chồng ông Hưng bà Vi);

    + Bên nhận thế chấp (ngăn hàng Z).

2. Nội dung hợp đồng( 10 điểm) Thể hiện được các điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng thế chấp:

- Tài sản thế chấp;

- Nghĩa vụ được bảo đảm;

- Giá trị tài sản thế chấp 3,7 tỷ đồng;

- Thời hạn thế chấp;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

-Phương thức xử lý tài sản thế chấp;

- Phương thức giải quyết tranh chấp;

- Điều khoản khác.

3. Lời chứng của công chứng viên: thể hiện đầy đủ nội dung lời chứng theo mẫu ban hành kèm Thông tư 06/2015/TT-BTP (05 điểm)

Đáp án câu 5:

- Việc từ chối của công chứng viên là sai. (05 điểm)

- Nếu lập luận được: Căn cứ theo quy định tại Điều 116 hoặc Điều 317 của Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng thế chấp chỉ xác lập quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp (ông Hưng, bà Vi, cháu Thành) và Ngân hàng Z; giữa Bên thế chấp và công ty Hưng Phát không phát sinh, thay đổi, xác lập, chấm dứt bất kỳ quyền nghĩa vụ nào liên quan đến tài sản thế chấp. Do đó, có thể cho công ty Hưng Phát tham gia giao kết hợp đồng hoặc không đều phù hợp với quy định của pháp luật, miễn là thỏa mãn quy định tại Điều 67 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Do không xác lập quyền và nghĩa vụ nào với Bên thế chấp nên nếu cho công ty Hưng Phát tham gia giao kết cũng không vi phạm khoản 3 Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015.(05 điểm) 

* Lưu ý: Bài luận không nhất thiết phải lập luận tất cả các quy định có liên quan 

Đáp án câu 6:

- Chấp nhận. (05 điểm)

- Căn cứ Điều 293 của Bộ luật dân sự năm 2015, điểm a (dòng thứ 5) khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP về phi công chứng thì không cần xác định giá trị nghĩa vụ cụ thể. (05 điểm)

* Lưu ý: Có một số địa phương yêu cầu công chứng hợp đồng thế chấp phải ghi giá trị khoản vay trong hợp đồng. 

Đáp án câu 7:

Căn cứ vào nội dung Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014, Điều 10 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm và các Điều 3, 67 Nghi định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm, thời hạn thế chấp trong tình huống kể trên phải được ghi là kể từ khi các bên hoàn tất thủ tục công chúng và đăng ký kéo dài cho đến thời điểm xóa đăng ký theo theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký.

* Lưu ý: Thí sinh chỉ cần đưa ra lập luận chứ không nhất thiết phải ghi chính xác như đáp án.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow