Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Hiện nay, người lao động có xu hướng rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Vậy Cách tính bảo hiểm xã hội một lần với công thức như thế nào?

06/07/2022 - 20:23 GMT+7
 0  90
Theo dõi DocLuat trên Google News

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và một số trường hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) có yêu cầu thì nhận được BHXH một lần. 

Người lao động được rút bảo hiểm xã hội 01 lần nếu thuộc trong những trường hợp sau: 

- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Người lao động ra nước ngoài để định cư.

- Người lao động là nữ cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 55 tuổi 08 tháng (năm 2022) mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Người lao động đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển qua giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ y tế;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan...khi phục viên và xuất ngũ hoặc thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

- Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi: Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc là tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. 

Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi khoản 1 Điều 129 Bộ luật lao động năm 2019).

2. Công thức tính bảo hiểm xã hội một lần

a) Đối với trường hợp tham gia đóng BHXH bắt buộc

Mức hưởng lương BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH ( Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP) cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chon những năm đóng trước năm 2014.

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của cã mức tiền lương đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

b) Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH (Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014), cứ mỗi năm được tính cụ thể như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014

- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở di.

- Trường hợp đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH. 

Cụ thể theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính 1/2 năm, từ 07 - 11 tháng được tính là 01 năm. Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyên sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 trở đi.

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXh. 

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Tiền lương tháng đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm)  : Tổng số tháng đóng BHXH

Theo Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH thì mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động áp dụng từ 01/01/2022 đến hết 31/12/2022.

Mức điều chỉnh

Năm

5,1

Trước năm 1995

4,33

1995

4,09

1996

3,96

1997

3,68

1998

3,53

1999

3,58

2000

3,59

2001

3,46

2002

3,35

2003

3,11

2004

2,87

2005

2,67

2006

2,47

2007

2,01

2008

1,88

2009

1,72

2010

1,45

2011

1,33

2012

1,25

2013

1,2

2014

1,19

2015

1,16

2016

1,12

2017

1,08

2018

1,05

2019

1,02

2020

1

2021

1

2022

Nguyễn Văn Ngọc (tổng hợp)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow