Cấp giấy chứng nhận độc thân cho người nước ngoài

Cấp giấy chứng nhận độc thân, xác nhận tình trạng hôn nhân cho người nước ngoài, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

12/02/2022 - 11:20 GMT+7
 0  77
Theo dõi DocLuat trên Google News

Theo đó, Điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định về một trong những giấy tờ cần có khi làm hồ sơ đăng ký kết hôn: “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó”.

Cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận tình trạng quan hệ của người đó chính là đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện nơi họ là công dân. Đối với một số quốc gia, họ không cấp giấy chứng nhận tình trạng quan hệ mà buộc công dân phải có bản tuyên thệ (VD: Mỹ). Bản tuyên thệ này có thể được cấp ở cơ quan có thẩm quyền ở mỗi quốc gia hoặc lãnh sự quán.

Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam:

"1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu."

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow