Chậm nộp tiền phạt, có phải nộp thêm tiền nộp muộn?

Nếu quá thời hạn nộp phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

19/11/2021 - 17:49 GMT+7
 0
 33
Theo dõi DocLuat trên Google News

Theo khoản 1 Điều 78, khoản 1, 2 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc nộp phạt vi phạm hành chính có thể thực hiện một lần hoặc nhiều lần. Cụ thể như sau:

Đối với nộp phạt một lần

Thời hạn thi hành quyết định là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Đối với nộp phạt nhiều lần

Đối với cá nhân, để được nộp phạt nhiều lần thì phải đáp ứng điều kiện là bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên và đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế, có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần, Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Bên cạnh đó, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần và mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Về việc nộp chậm

Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Nguyễn Văn Ngọc (theo Luật sư Vũ Tiến Vinh)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow