Chia đất thế nào khi người được thừa kế chết trước người lập di chúc?

Cha có di chúc để lại nhà đất cho con. Nhưng con không may bị tai nạn, mất trước cha. Tài sản sẽ được phân chia thế nào?

21/07/2022 - 21:05 GMT+7
 0
 31
Theo dõi DocLuat trên Google News
Chia đất thế nào khi người được thừa kế chết trước người lập di chúc?
Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội), di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Theo quy định trên, luật sư Bình chỉ ra, di chúc không có hiệu lực toàn bộ, hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc. Người được thừa hưởng di sản thừa kế của theo di chúc nhưng đã mất trước nên di chúc không có hiệu lực.

Phần nhà đất và tài sản thừa kế để lại sẽ được chia cho các đồng thừa kế khác theo pháp luật. Đồng thời người chết trước là con vẫn được hưởng di sản theo Pháp luật.

Cụ thể, điều này được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015: Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo Điều 652 Bộ luật dân sự 2015: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Do đó, những người thừa kế theo pháp luật (được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015) sẽ được hưởng phần di sản ông nội anh Linh để lại, trong số này, bao gồm cả bố bạn anh Linh. Tuy nhiên, do bố anh Linh đã chết trước ông nội nên các con của bố anh Linh được quyền kế vị, thay bố nhận khối di sản thừa kế này.

Hải Thư

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow