Chia pháp nhân

Theo quy định tại Điều 90 Luật dân sự 2015 về chia pháp nhân, chia công ty, chia tổ chức.

Tháng 11 23, 2020 - 15:33
 0  148

Luật dân sự 2015 (số: 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015)

"Điều 90. Chia pháp nhân:

1. Một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân.

2. Sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.