Chồng mất, vợ có quyền sửa đổi nội dung di chúc chung với chồng?

Năm 2016, hai vợ chồng lập di chúc chung để lại cho cháu đích tôn toàn bộ tài sản. Khi chồng vừa mất, vợ và các con tổ chức họp gia đình để sửa nội dung này.

19/07/2022 - 13:57 GMT+7
 0
 82
Theo dõi DocLuat trên Google News
Chồng mất, vợ có quyền sửa đổi nội dung di chúc chung với chồng?
Ảnh minh họa nguồn Internet

Theo quy định tại Điều 663 Bộ luật Dân sự năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 đến ngày 31/12/2016) thì vợ chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung (Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 không còn quy định hình thức di chúc chung vợ chồng).

Theo Điều 664 Bộ luật Dân sự năm 2005 nói trên về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung của vợ, chồng thì vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào; Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Như vậy, với quy định nói trên thì vì chồng đã mất nên vợ chỉ có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc đối với phần liên quan đến tài sản của vợ trong khối tài sản chung. Phần di sản của chồng để lại vẫn được thực hiện theo di chúc (trừ trường hợp phần di chúc của chồng được xác định không hợp pháp)

Về hiệu lực của di chúc thì di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. Điều này có nghĩa di sản của chồng để lại chỉ được chia thừa kế theo di chúc sau khi vợ qua đời (theo Điều 668 Bộ luật Dân sự năm 2005).

Từ nay cho đến khi đó thì ai đang quản lý, sử dụng phần di sản của chồng thì người đó được tiếp tục quản lý, sử dụng, trừ trường hợp những người thừa kế có thỏa thuận khác.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Công ty luật Bảo An, Hà Nội

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow