Có được ủy quyền sử dụng tài sản không?

Mọi người thường nghĩ rằng tôi có quyền thì tôi được phép ủy quyền. Vậy có thể "ủy quyền sử dụng" được không?

19/08/2022 - 08:29 GMT+7
 0  773
Theo dõi DocLuat trên Google News
Có được ủy quyền sử dụng tài sản không?
Ảnh minh họa nguồn Internet

Nhìn dưới góc độ pháp lý, điều đó là không đúng.

Ủy quyền là một hình thức đại diện – hiểu nôm na là một người đại điện cho người kia làm công việc gì đó thông qua một thỏa thuận. Tuy nhiên, quy định về đại diện theo khoản 1 Điều 134 trong Bộ Luật dân sự 2015 nói rõ:

“Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

Như vậy, việc ủy quyền phải đáp ứng 2 điều kiện bắt buộc:

Thứ nhất: Phải vì lợi ích của người ủy quyền;

Thứ hai: Phải là việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Chẳng có lý thuyết hay quy định nào nói việc một ai đó sử dụng cái nhà hay cái xe là “xác lập, thực hiện giao dịch dân sự” cả.

Tất nhiên người ta vẫn có thể đưa vào nội dung văn bản ủy quyền cho phép sử dụng tài sản là nhà hay xe, nhưng khi đó những tài sản sản này là công cụ, phương tiện để thực hiện công việc chứ không phải là công việc được ủy quyền.

Điều lạ là tỷ lệ rất lớn văn bản công chứng hiện nay đang có nội dung “ủy quyền sử dụng” và nó nằm trong phần phạm vi ủy quyền. Sự “dễ dãi” này không chỉ tạo ra rủi ro cho bên nhận ủy quyền mà còn tạo ra rủi ro lớn cho chính bên ủy quyền….

Nguyễn Văn Ngọc (theo Đào Duy An)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow