Có thế chấp được quyền sử dụng đất đã cho thuê lại

Trường hợp Công ty A thuê lại đất của Ngân hàng B trong thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần thì công ty A có được thế chấp quyền sử dụng đất thuê của ngân hàng B không?

Tháng 9 30, 2021 - 15:42
Tháng 9 1, 2022 - 16:49
 0  52

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm hướng dẫn đối với trường hợp trên như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn với đất. Tuy nhiên, nội dung Điều 174 không quy định bên thuê lại đất trong trường hợp nêu tại điểm b khoản 2 là có được thế chấp quyền sử dụng đất thuê lại hay không.

Ngoài ra, trong Điều 169 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp nhận quyền sử dụng đất và trong Điều 199 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đều không có trường hợp tổ chức kinh tế thuê lại đất từ đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trong khi đó, khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận”.

Theo Điều 14 Nghị định số: 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 về quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng

Bên có quyền trong hợp đồng được dùng quyền đòi nợ, các khoản phải thu, quyền yêu cầu thanh toán khác; quyền khai thác, quản lý dự án đầu tư; quyền cho thuê, cho thuê lại; quyền hưởng hoa lợi, lợi tức, lợi ích khác trị giá được bằng tiền hình thành từ hợp đồng; quyền được bồi thường thiệt hại; quyền khác trị giá được bằng tiền phát sinh từ hợp đồng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Công ty A thuê lại đất của Ngân hàng B do Nhà nước giao có thu tiền và Công ty A đã trả tiền thuê đất một lần, tuy nhiên nếu việc thuê lại đất của Công ty A không thuộc trường hợp được nhận quyền sử dụng đất (Điều 169), không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Điều 99) thì việc thế chấp đối với đất thuê lại của Ngân hàng B là không có cơ sở pháp lý.

Nguyễn Văn Ngọc (tổng hợp)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.