Con nuôi có được chia tài sản không?

Tôi được nhân nuôi cách đây 7 năm, vừa rồi mẹ nuôi qua đời do Covid-19. Mẹ không để lại di chúc, vậy em có được hưởng tài sản thừa kế như các anh, chị là con đẻ hay không?

27/10/2021 - 22:19 GMT+7
 0  92
Theo dõi DocLuat trên Google News

Con nuôi có được hưởng thừa kế

Theo điểm a khoản 1 điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp người chết không có di chúc sẽ thực hiện thừa kế theo pháp luật, cụ thể:

- Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

+ Không có di chúc;

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo điểm a khoản 1 và khoản 2 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn là con nuôi sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, được hưởng phần di sản từ mẹ nuôi bằng với anh, chị là con đẻ của mẹ nuôi.

Lưu ý, con nuôi và mẹ nuôi trong trường hợp này phải được xác lập quan hệ mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Trường hợp nhận con nuôi (cho ăn ở, đi học...) nhưng không xác lập quan hệ mẹ nuôi – con nuôi đúng quy định thì không được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ điểm b, c khoản 1 và khoản 3 điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015, hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Con nuôi có được thừa kế thế vị không

Pháp luật dân sự quy định về thừa kế thế vị tại điều 652 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: "Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống".

Ngoài ra điều 653 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rõ việc thừa kế đối với con nuôi được xác định như con đẻ: "Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651Điều 652 của Bộ luật Dân sự này".

Như vậy, con nuôi được quyền thừa kế di sản của cha, mẹ nuôi. Còn đối với trường hợp thừa kế thế vị, theo quan điểm của chúng tôi, con nuôi cũng có quyền được hưởng thừa kế như con đẻ.

Nguyễn Văn Ngọc (theo VnExpress)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow