Chat ngay

Công chứng

Bán căn nhà là chỗ ở duy nhất của cả gia đình?

Không đồng ý vì đây là chỗ ở duy nhất của cả gia đình. Chồng chị nhất quyết bán ...

Có thế chấp được quyền sử dụng đất đã cho thuê lại

Trường hợp Công ty A thuê lại đất của Ngân hàng B trong thời hạn 50 năm, trả tiề...

Yêu cầu chia di sản thừa kế của bố dùng làm nơi thờ cúng

ông A chết để lại di chúc hợp pháp cho anh C hưởng 1/2 di sản của ông. Riêng nhà...

Chia di sản theo di chúc để lại cho người tình

Chia di sản theo di chúc có để lại cho tình nhân, con riêng. Xác định lại di sản...

Vợ chồng có được hưởng di sản là tài sản riêng của nhau

A, B kết hôn năm 2003 có con là C, D. Có khối tài sản chung trị giá 800 triệu đồ...

Chia di sản cha mẹ có nợ riêng hoặc nợ chung

Ông A kết hôn với bà B sinh ra 3 người con C, D, E. Vào thời gian này 2 người tạ...

Chia di sản của con nuôi được hưởng thừa kế từ cha mẹ nuôi

Ông A, bà B kết hôn với nhau sinh được 3 người con là C, D, E. Năm 1990, anh E đ...

Chia di sản thừa kế trong trường hợp có hai vợ hợp pháp

Chia di sản thừa kế trong trường hợp có 2 vợ hợp pháp được xác lập trước thời đi...

Chia di sản có con chết trước hoặc sau thời điểm mở thừ...

Phân chia di sản thừa kể trong trường hợp con chết trước hoặc sau cha mẹ thì phâ...

Chia di sản có người không được quyền hưởng di sản

Chị C yêu cầu bà M cho mình hưởng thừa kế, Bà M không những không đồng ý mà còn ...

Lập di chúc để định đoạt số tiền gửi tiết kiệm

Ông Nam đến phòng công chứng làm di chúc để định đoạt số tiền gửi tiết kiệm là 2...

Chia di sản có di chúc miệng

Phân chia di sản có di chúc miệng và những trường hợp liên quan đến di chúc phù ...

Di chúc để lại có nội dung di tặng

Di chúc để lại có nội dung di tặng không lấy từ phần di tặng theo quy định tại k...

Di chúc để lại có người được hưởng di sản chết trước

Di chúc để lại có một người được hưởng di sản chết trước người để lại di chúc, t...

Di chúc để lại cho Hội chữ thập đỏ

Di chúc để lại cho Hội chữ thập đỏ nhưng vẫn phải chia cho người không phụ thuộc...

Chia di sản khi có vợ và sống chung như vợ chồng với ng...

Chia di sản khi A có vợ là bà B và ông A sống chung như vợ chồng với người khác ...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.