Chat ngay

Nội dung của các điều khoản & điều kiện

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của docluat.net

- Bài viết được chúng tôi đăng tải nhằm mục đích cập nhật kiến thức pháp luật cho bạn đọc không nhằm mục đích thương mại. Chúng tôi cho phép bạn đọc tương tác với nhau, bình luận, chia sẽ, viết bài và đăng bài viết theo chủ đề của chúng tôi. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo vì vậy bạn đọc khi áp dụng vào thực tế cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản như:

  • Tuân thủ các luật hiện hành.
  • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
  • Không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó): chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.
  • Không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ.

- Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn đối với nội dung.

- Bài viết được chúng tôi đăng tải nhằm mục đích cập nhật kiến thức pháp luật cho bạn đọc không nhằm mục đích thương mại. Chúng tôi cho phép bạn đọc tương tác với nhau, bình luận, chia sẽ, viết bài và đăng bài viết theo chủ đề của chúng tôi. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Bài viết chỉ có giá trị tham khảo vì vậy bạn đọc khi áp dụng vào thực tế cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước.

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.