Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

Theo quy định tại Điều 50 Luật dân sự 2015 là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

Tháng 11 19, 2020 - 17:02
Tháng 11 19, 2020 - 17:07
 0  82

Luật dân sự 2015, Điều 50. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ:

"Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.