Điều kiện nào để hành vi pháp lý đơn phương có hiệu lực pháp luật?

Hành vi pháp lý đơn phương thể hiện ý chí của một bên chủ thể. Vậy điều kiện nào để hành vi pháp lý đơn phương có hiệu lực pháp luật?

12/02/2022 - 08:08 GMT+7
 0  48
Theo dõi DocLuat trên Google News

Nếu như hợp đồng là sự thỏa thuận ý chí giữa các bên để xác lập quyền và nghĩa vụ pháp lý thì hành vi pháp lý đơn phương thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình hoặc bên còn lại trong quan hệ. ví dụ như: việc lập di chúc, từ chối, cam kết... Tuy nhiên, hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương đều là giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật nên cả hai đều có đủ các tính chất và đặc điểm của giao dịch dân sự.

Căn cứ quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Ngoài ra, giao dịch dân sự có thể vô hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 ở các điều 122, điều 123, điều 124, điều 125, điều 126, điều 127, điều 128, điều 129:

+ Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

+ Giao dịch dân sự do giả tạo.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

+ Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ về hình thức.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow