Giao dịch về thừa kế quyền sở hữu trí tuệ

Với tư cách là một loại quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ có thể được chuyển giao theo thừa kế.

Tháng 8 16, 2021 - 11:13
 0  76

Việc thừa kế quyền sở hữu trí tuệ tuân thủ các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc thù của quyền sở hữu trí tuệ, bên cạnh những việc áp dụng những quy định chung về thừa kế, đối với các quan hệ thừa kế có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật còn có những yêu cầu riêng biệt khác. Theo Luật Công chứng năm 2014, các giao dịch phổ biến về thừa kế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được công chứng có thể là:

- Di chúc về việc phân chia di sản là quyền sở hữu trí tuệ.

- Văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản là quyền sở hữu trí tuệ.

- Văn bản khai nhận di sản là quyền sở hữu trí tuệ.

- Văn bản từ chối nhận di sản là quyền sở hữu trí tuệ.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.