Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

Theo quy định tại Điều 10 Luật dân sự 2015 cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác

Tháng 11 14, 2020 - 11:06
Tháng 11 16, 2020 - 21:24
 0  78

Luật dân sự 2015 Điều 10. Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự:

1. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật.

2. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và có thể áp dụng chế tài khác do luật quy định.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.