Hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải công chứng không?

Hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải công chứng không? Nếu không thì việc công chứng có vai trò gì để các bên phải lựa chọn công chứng?

Tháng 12 8, 2020 - 17:02
Tháng 12 8, 2020 - 17:05
 0  67
Hợp đồng đặt cọc có bắt buộc phải công chứng không?
Ảnh minh họa nguồn internet

1. Hợp đồng đặt cọc không bắt buộc phải công chứng.

2. Việc công chứng Hợp đồng đặt cọc có vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và những tình tiết trong văn bản công chứng được xem là bằng chứng và không phải chứng minh.

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Điều 5 Luật công chứng năm 2014 (Số: 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014), như sau:

"Điều 3. Chức năng xã hội của công chứng viên

Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội."

"Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.