Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, xe ô tô, xe máy, nhà xưởng có hướng dẫn và file word đính kèm.

09/09/2021 - 18:03 GMT+7
 0  510
Theo dõi DocLuat trên Google News

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

        Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

        Bên đặt cọc (sau đây gọi là bên A):

Ông/Bà                               : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

 Hộ khẩu thường trú           : ...................................

       Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là bên B):

Ông                                      : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

           

       Nay hai bên đồng ý giao kết hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

         - Nguyên trước đây bên A và bên B có ký kết Hợp đồng đặt cọc ngày …. tháng … năm 2021.

         - Nay hai bên thống nhất hủy bỏ Hợp đồng đặt cọc ngày …. tháng … năm 2021.

         - Lý do hủy bỏ: Thay đổi nội dung cam kết chuyển nhượng, hai bên thống nhất hủy bỏ hợp đồng đặt cọc nêu trên.

         -  Hai bên giao trả lại cho nhau những gì đã nhận.

         - Việc giao nhận nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         - Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong hợp đồng đặt cọc nêu trên.

 ĐIỀU 2

VIỆC NỘP PHÍ, THÙ LAO CÔNG CHỨNG

         Phí, thù lao công chứng Hợp đồng này do ……. chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

         Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

       Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc giao kết Hợp đồng thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

         Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 

                       Bên A                                                                                    Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow