Hợp đồng mua bán xe

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô mới, cũ, đã qua sử dụng, xe mô tô, xe nhà di động, xe tải có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

21/07/2021 - 09:17 GMT+7
 0
 329
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

        Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

        Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

         Hai bên đồng ý giao kết hợp đồng mua bán xe với các nội dung thỏa thuận sau đây:

 ĐIỀU 1

XE MUA BÁN

         Xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

          Bên A đồng ý bán cho bên B và bên B đồng ý mua của bên A xe ô tô biển số …………. theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số …….. nêu trên.

 ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá mua bán xe nêu tại điều 1 là: ………….. đồng (bằng chữ: ……………. đồng).
  2. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt, thanh toán làm 01 lần; bên B thanh cho bên A số tiền nêu trên vào ngày …………..
  3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 ĐIỀU 3

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO, NHẬN XE

  1. Bên A giao xe và các giấy tờ liên quan đến xe mua bán nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm ngay khi hợp đồng này được hai bên ký kết và công chứng.
  2. Việc giao xe và các giấy tờ liên quan đến xe mua bán nêu tại Điều 1 Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên.

 ĐIỀU 4

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

  1. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu đối với xe mua bán nêu tại Điều 1 của hợp đồng này tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  2. Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

 ĐIỀU 5

VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

      Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do bên ………. chịu trách nhiệm nộp. 

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

         Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
      1. Bên A cam đoan:
      a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      b) Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
      c) Chưa thực hiện hoặc cam kết thực hiện bất cứ một giao dịch dân sự nào khác dưới bất cứ hình thức nào đối với tài sản mua bán nêu trên.
      d) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
      2. Bên B cam đoan:
      a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
      b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
     c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
      3. Bên A và bên B cùng cam đoan:
      a) Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
      b) Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có). 

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                        Bên A                                                                 Bên B

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow