Hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh

Mẫu hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

22/07/2021 - 15:32 GMT+7
 0
 140
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI

 CHỢ/TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI/SIÊU THỊ     

       Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

       Bên sang nhượng (sau đây gọi là bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

       Bên nhận sang nhượng (sau đây gọi là bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

       Hai bên đồng ý thực hiện việc sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ/trung tâm thương mại/siêu thị với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

ĐIỂM KINH DOANH SANG NHƯỢNG

            Bên A sang nhượng cho bên B điểm kinh doanh là: ………………

            ………………………………

            ………………………………

ĐIỀU 2

GIÁ SANG NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ/trung tâm thương mại/siêu thị là: ……….. đồng (bằng chữ: …… đồng Việt Nam)
  2. Phương thức thanh toán: …………...
  3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

CHUYỂN GIAO ĐIỂM KINH DOANH

            Bên A có nghĩa vụ chuyển giao điểm kinh doanh đúng như đã thỏa thuận cho bên B; trong thời gian chưa chuyển giao, bên A phải giữ gìn, bảo quản điểm kinh doanh đó.  

ĐIỀU 4

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH

  1. Bên A có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục sang nhượng điểm kinh doanh cho bên B theo đúng quy định của pháp luật.
  2. Quyền sử dụng đối với điểm kinh doanh tại chợ/trung tâm thương mại/siêu thị nêu tại Điều 1 được chuyển cho bên B kể từ thời điểm ……………………..

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

      Thuế và lệ phí liên quan đến việc sang nhượng điểm kinh doanh theo Hợp đồng này do ……… chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

       Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

       Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
       1. Bên A cam đoan:
       a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
       b) Tài sản sang nhượng không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
       c) Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ của mình đối với điểm kinh doanh trước khi sang nhượng như: nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí.. liên quan đến việc kinh doanh trước khi bàn giao điểm kinh doanh cho bên B.
       d) Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
       e) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
       2. Bên B cam đoan:
       a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
       b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
       c) Chấp thuận tiếp tục thực hiện Hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh và các điều khoản, thỏa thuận đã ký kết giữa Ban Quản lý chợ/trung tâm thương mại/siêu thị (Công ty kinh doanh khai thác và quản lý chợ/trung tâm thương mại/siêu thị..) và bên A;
       d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
       e) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                   Bên A                                                                                      Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow