Hợp đồng tặng cho xe

Mẫu hợp đồng tặng cho xe ô tô, xe mô tô, xe nhà di động, xe tải có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

04/07/2021 - 17:05 GMT+7
 0  1.4 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO XE 

        Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

        Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

        Bên nhận tặng cho (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

        Nay bằng văn bản hợp đồng này, bên A tự nguyện đồng ý thực hiện việc tặng cho xe để xác lập tài sản riêng cho bên B theo các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1

XE TẶNG CHO

         Xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

          Bên A đồng ý tặng cho, bên B đồng ý nhận tặng cho chiếc xe nêu trên.

 ĐIỀU 2

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO

         Bên A tặng cho xe nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B không kèm theo điều kiện.

 ĐIỀU 3

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

         Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận xe cùng giấy tờ liên quan đến xe tặng cho nêu tại Điều 1 hợp đồng này do hai bên tự thỏa thuận thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

ĐIỀU 4

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE TẶNG CHO

 1. Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;
 2. Bên B có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền;

ĐIỀU 5

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

         Thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc tặng cho xe theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

         Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

         Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
         1. Bên A cam đoan:
         a) Những thông tin về nhân thân, về xe tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         b) Xe tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
         c) Việc giao kết Hợp đồng này trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận theo quy định pháp luật , không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;
         d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
         2. Bên B cam đoan:
         a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;   
         b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
         c) Việc giao kết Hợp đồng này trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận theo quy định pháp luật , không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;
         d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

 ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

           1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
           2. Từng bên đã đọc lại Hợp đồng và được công chứng viên giải thích rõ nội dung hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
           3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính và có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

                          Bên A                                                                 Bên B

                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Các tập tin đính kèm

  Phản ứng của bạn là gì?

  like

  dislike

  love

  funny

  angry

  sad

  wow