Khái niệm về văn bản công chứng

Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.

12/08/2021 - 09:55 GMT+7
 0  94
Theo dõi DocLuat trên Google News

       Văn bản là gì? Theo từ điển tiếng Việt, văn bản là bản viết hoặc bản in, mang nội dung là những gì cần được ghi, chép để lưu lại làm bằng.

       Mặt khác theo Luật công chứng quy định như sau:

       - Năm 2006: Theo khoản 1 Điều 4 Luật công chứng năm 2006 đã xác định văn bản công chứng là "Hợp đồng, giao dịch bằng văn bản đã được công chứng theo quy định của Luật công chứng".

       - Năm 2014: Theo khoản 4 Điều 2 Luật công chứng năm 2014 Văn bản công chứng "hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật công chứng".

      Điểm mới về khái niệm văn bản công chứng giữa Luật công chứng năm 2006 với Luật công chứng năm 2014 có thêm phần "bản dịch" vì trong Luật công chứng năm 2014 đã thêm một số chức năng mới cho công chứng viên trong đó có chứng nhận bản dịch.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow