Không có tiêu ngữ, quốc hiệu thì hợp đồng có bị vô hiệu?

Hợp đồng, giao dịch không có tiêu ngữ, quốc hiệu thì có xem hợp đồng bị vô hiệu hay không?

14/08/2021 - 13:21 GMT+7
 0  90
Theo dõi DocLuat trên Google News

Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

Theo đó, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đặc biệt, nếu Luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó (khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Đồng thời, về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thì tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Như vậy, hình thức của hợp chỉ là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực nếu Luật có quy định. Hiện nay, tại các văn bản pháp luật khác không có yêu cầu hợp đồng phải bắt buộc có quốc hiệu, tiêu ngữ. Do đó, việc hợp đồng không có quốc hiệu, tiêu ngữ không phải điều kiện làm hợp đồng vô hiệu.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow