Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Theo quy định tại Điều 18 Luật dân sự 2015 về không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Tháng 11 17, 2020 - 20:29
 0  80

Luật dân sự 2015, Điều 18. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:

"Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.