Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản

Mẫu biên bản niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản giữa tổ chức hành nghề công chứng với UBND nơi niêm yết mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

02/10/2021 - 12:03 GMT+7
 0  349
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------- 

BIÊN BẢN

(Niêm yết thông báo về việc khai nhận di sản)

 

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân ..., ..., tỉnh/thành phố ....

Chúng tôi gồm:

1. Văn phòng Công chứng ...

Đại diện là ông/bà: .......... - Công chứng viên.

Ông/bà: ………. - Nhân viên Văn phòng Công chứng ...

2. Đại diện Ủy ban nhân dân …, , tỉnh / thành phố

Ông/bà: ………… - Chức vụ: …………

Ông/bà: ………………………………….

Chúng tôi cùng tiến hành niêm yết Thông báo về việc khai nhận di sản do ông/bà ………., chết ngày …/…/… để lại.

 (Kèm theo 01 bản Thông báo niêm yết về việc khai nhận di sản số………..TBNY/VPCC ngày …… tháng năm 2021).

Thông báo về việc khai nhận di sản này được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân …, …, tỉnh/thành phố … trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết.

Biên bản kết thúc vào lúc …….. giờ……. phút cùng ngày; được lập thành 02 bản chính, giao UBND …, …, tỉnh/thành phố … giữ 01 bản, lưu tại Văn phòng công chứng … 01 bản.

Đại diện các bên đã đọc, thống nhất nội dung biên bản và cùng ký tên vào biên bản.    

Đại diện UBND …

Đại diện Văn phòng Công chứng …

Công chứng viên

 

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow