Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai lưu hành mới nhất hiện nay, có hướng dẫn cách viết và tải file word đính kèm để download.

08/07/2022 - 21:29 GMT+7
 0  123
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày…tháng…năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …

Họ và tên tôi là: ………………………………  

Sinh năm: ……………………………………

CMND/CCCD số: …………………

Ngày cấp :………… nơi cấp :………………

Hộ khẩu thường trú :…………………………

Nơi ở :…………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): …… Nơi ở:

……………………………...............................

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …… tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số ….  tờ bản đồ ............. mục đích sử dụng đất ............ địa chỉ thửa đất ................

 Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– ……………

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

(ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow