Mẫu đơn xin ly hôn hiện hành

Mẫu đơn xin ly hôn hiện hành mới nhất, ly hôn vợ chồng, chia tài sản và con chung có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 8 17, 2021 - 11:25
Tháng 8 17, 2021 - 11:30
 0  125

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN / HUYỆN ...

Tôi tên: ……….. sinh năm: ......

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ............ cấp ngày: .../..../..... do ……

Hiện cư trú:..., xã..., huyện..., tỉnh...

Xin được ly hôn với: Ông/Bà ………… sinh năm:......

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ............ cấp ngày: .../..../..... do ……

Hiện cư trú:..., xã..., huyện..., tỉnh...

* Nội dung xin ly hôn (1):

…………………………………………………..

…………………………………………………..

* Về con chung (2)

…………………………………………………..

…………………………………………………..

* Về tài sản chung (3):

…………………………………………………..

…………………………………………………..

.................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

 

--------------------------------------

HƯỚNG DẪN:

(1): Ngày....tháng....năm... Tôi có kết hôn với ông/bà ………… và chung sống với nhau hạnh phúc đến năm ….... thì Ông/Bà ………... Mặc dù, tôi đã nhiều lần khuyên giải để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhưng vợ/chồng tôi là ông/bà ………….. không thay đổi dẫn đến gia đình thường xuyên mâu thuẫn, ảnh hưởng đến việc tâm sinh lý cũng như việc học hành của các con tôi. Ngày...tháng...năm... Tôi và vợ/chồng tôi đã chính thức sống ly thân đến nay đã tròn.....năm. Đời sống chung của chúng tôi không thể hòa hợp nay làm đơn này để đề nghị tòa án nhân dân Quận/huyện ...... giải quyết thủ tục ly hôn.

(2): Ghi thông tin con chung và thỏa thuận quyền nuôi con và trợ cấp cho con (nếu có), ví dụ:

Chúng tôi có hai con chung:

  1. Cháu: ………. Sinh năm: ....
  2. Cháu ………….. Sinh năm: .......

Chúng tôi thỏa thuận sau khi ly hôn Cháu ………. sẽ ở sinh sống cùng với cha/mẹ, hàng tháng tôi sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là:.....đồng (bằng chữ: ............ đồng) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

(3): Các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận. Ví dụ:

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mục này chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia. Nếu không có tài sản thì chỉ cần ghi: “Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia

Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê tài sản chung của hai vợ chồng và ghi rõ “Yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật”.

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.