Mẫu đơn xin nghỉ việc làm nhà nước, công ty

Mẫu đơn xin thôi việc, nghỉ việc dành cho nhà nước, công ty, doanh nghiệp cập nhật mới nhất, có sẵn nội dung trình bày, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 8 17, 2021 - 21:53
 0  122

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

…………., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi ……

Tên tôi là: …..

Chức vụ: … Bộ phận: ……

Hôm nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày …………

Lý do: ….....................

Tôi đã bàn giao công việc cho: ….. Bộ phận: …..

Các công việc được bàn giao: ..................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép nghỉ việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.