Mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe

Tải file docx về mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an.

13/10/2023 - 10:56 GMT+7
 0  125
Theo dõi DocLuat trên Google News

 

Mẫu ĐKX13

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA

 ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY KHAI THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE

Mã hồ sơ trực tuyến.............................................................................................

 

BIỂN SỐ :  ……….......................................................................................  Màu biển: ……………...............................................................................

Tên chủ xe:.............................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................ ..................... Điện thoại: .............................................

Mã định danh (01)........................................Loại giấy tờ: .............Cơ quan cấp ........... Ngày cấp: ..................

Người làm thủ tục:......................................số giấy tờ: (2):.................................SĐT: ........................................

Đề nghị: ............................................................................................................................................

Thu hồi và cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số: ..................................................................................

Lý do thu hồi: (3)....................................................... ............................ .................... ............................

Sang tên cho chủ xe mới (nếu có): ............................................................................................................

Địa chỉ: ……..................................................................................................................... .............................

Mã định danh: …….............................Số điện thoại:......................................................................

Đặc điểm xe như sau:

Nhãn hiệu: .............................................................................................Số loại: ...................................... ...

Loại xe:.......................................................... Dung tích/ Công suất:...............cm3(kw).Năm sản xuất: ..........

Số máy:......................................................................     Số khung: ..............................................................

Tải trọng hàng hóa:......................kg;  Số chỗ ngồi:................. ; đứng:.............. ; nằm:..............................

 

Nơi dán bản chà số máy

 

Nơi dán bản chà số khung

Kèm theo giấy này có:.(4)...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................             

 

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ XE

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

..........., ngày .......... tháng .......... năm ...........

CHỦ XE

(Ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

 

Ghi chú

 (1) Đối với cá nhân: Ghi số căn cước công dân, số CMND, số định danh cá nhân,số CMT ngoại giao, số CMT công vụ, số CMT lãnh sự; số định danh của người nước ngoài, số Thẻ tạm trú, số Thẻ thường trú, số CMT CAND, số CMT QĐND tương ứng với đối tượng đăng ký xe;

Đối với tổ chức:Ghi mã định danh điện tử của tổ chức hoặc mã số thuế hoặc số quyết định thành lập (trường hợp chưa có mã số thuế)

(2) Ghi số giấy từ tùy thân của người được cơ quan, tổ chức giới thiệu làm thủ tục thu hồi

 (3) Ghi rõ lý do thu hồi:

(4) Ghi tài liệu kèm theo: chứng nhận đặng ký, biển số hoặc bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; trường hợp mất Chứng nhận đăng ký hoặc biển số thì phải ghi rõ; Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì phải có bản sao Hợp đồng phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá ;

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow