Mẫu giấy số 02 xác nhận phục vụ lưu thông tại Bình Dương

Biểu mẫu số 02 Cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc theo công văn số 3662/SGTVT-QLGT Bình Dương 09/10/2021.

11/10/2021 - 16:13 GMT+7
 0  254
Theo dõi DocLuat trên Google News

(Biểu mẫu số 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN PHỤC VỤ LƯU THÔNG

Cho người lao động trong các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh

di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc

 ---------------------------------------

  1. Họ và tên: …….…….…….…….……, Giới tính: …….…….…………………

    Ngày sinh: ....………………………………………………………………………

  1. Số CCCD/CMND: …….…….………………………………………………….
  2. Số điện thoại: …….…….……………………………………………………….
  3. Tiêm vaccine: …….…….……………………………….. 01 mũi £, 02 mũi £
  4. Nơi ở hiện nay: ….…….…….…….…….…………………………………….
  5. Nơi làm việc: …….…….…….…….…….……………………………………...

    Địa chỉ nơi làm việc: …….…….…….…….…….………………………………...

  1. Tuyến đường, lộ trình di chuyển {(từ nơi ở hiện nay(5) đến nơi làm việc (6))}:

    ……………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………..

    + Cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh xác nhận người có tên trên là người lao động của Cơ sở, hộ và đảm bảo việc đi lại của người lao động được an toàn, không để lấy nhiễm bệnh COVID-19.

    +Người lao động cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, thực hiện đúng lộ trình đi lại; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

    {Xuất trình giấy CMND/CCCD, hoặc thẻ nhân viên và mã QR code cá nhân, giấy tờ (hoặc thông báo điện tử) xác nhận tình trạng đã xét nghiệm, tiêm ngừa) khi có yêu cầu kiểm tra}

CÔNG AN/UBND CẤP XÃ

NƠI NGƯỜI LAO ĐỘNG CƯ TRÚ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng … năm …

CHỦ CƠ SỞ, HỘ SX-KD

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow