Mẫu giấy ủy quyền nộp đơn ly hôn

Mẫu giấy ủy quyền nộp đơn kiện xin ly hôn, bổ sung các giấy tờ có liên quan, nộp tạm ứng án phí, lệ phí theo pháp luật, nhận quyết định thuận tình ly hôn.

08/10/2021 - 11:12 GMT+7
 0  922
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------- 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

 

         Người ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


         Người ủy quyền là người đang tiến hành thủ tục ly hôn với ông/bà ………… theo đơn khởi kiện ngày … / ... / …


         Người được ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


         Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền thay mặt và nhân danh cho người ủy quyền để: Liên hệ Tòa án nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để: nộp đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, nộp đơn khởi kiện bổ sung (nếu có), nhận kết quả xử lý đơn, bổ sung các giấy tờ có liên quan, nộp tạm ứng án phí, lệ phí, nhận tiền tạm ứng án phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật; Trường hợp được Tòa án các cấp thụ lý và vụ án đã được giải quyết thuận tình ly hôn thì người được ủy quyền có quyền đại diện cho người ủy quyền nhận Thông báo thụ lý và các văn bản liên quan khác, ký vào các biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ, nhận quyết định, bản án giải quyết vụ án ly hôn (nếu có), nộp đơn khiếu nại về giải quyết vụ án ly hôn (nếu có). 


         Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ, bổ sung và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền. 


         Thù lao ủy quyền: không có thù lao.


         Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm, kể từ ngày giấy ủy quyền này được công chứng.


         Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow