Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán đất, có hướng dẫn và file word đính kèm.

Tháng 11 18, 2020 - 21:33
Tháng 12 9, 2021 - 21:37
 0  148

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

              Hôm nay ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .............................. Chúng tôi gồm có:

              Bên chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông                                      : ..................

Sinh năm                             : ..................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................. cấp ngày .................. tại ..................

 Cùng vợ là bà                     : ..................

Sinh năm                             : ..................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..................cấp ngày .................. tại ..................

Cùng hộ khẩu thường trú    :

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ............ do UBND ................. cấp ngày ..................

 

            Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là bên B):

            CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

Sinh năm                             : ..............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

Quốc tịch                            : .........................

 

           Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

            + Quyền sử dụng đất của bên A: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ...................., số vào sổ cấp GCN: ............ do ............................... cấp ngày ..................., cập nhậ biết động thay đổi ngày ............... (nếu có); cụ thể như sau:

 • Thửa đất số : ..........
 • Tờ bản đồ số : ..........
 • Địa chỉ thửa đất : .......... .......... .......... .......... ..........
 • Diện tích : .......... m2 (.............................. mét vuông)
 • Hình thức sử dụng

                      + Sử dụng riêng: .......... m2 

                      + Sử dụng chung: .......... m2

 • Mục đích sử dụng : ..........
 • Thời hạn sử dụng : ..........
 • Nguồn gốc sử dụng : ..................
 • Ghi chú: ...........................................................

        + Diện tích quyền sử dụng đất chuyển nhượng: ................. m2 theo ....................

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................ đồng (bằng chữ: ........................ đồng).
 2. Phương thức thanh toán: ........................

     - Lần 01: Bên B đã đặt cọc cho bên A số tiền ................. đồng (bằng chữ: ................. đồng).

     - Lần 02: Bên B thanh toán cho bên A số tiền ................. đồng (bằng chữ: ................. đồng), ngay khi hợp đồng này được hai bên ký kết và công chứng.

      - Lần 03: Bên B thanh toán hết cho bên A số tiền còn lại ................. đồng (bằng chữ: ................. đồng), ngay khi hoàn tất thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho bên B.

 1. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ..................
 2. Bên ........ có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

              Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận như sau:

            - Thuế thu nhập cá nhân và phí công chứng do bên ................. chịu trách nhiệm nộp.

            - Lệ phí trước bạ do bên ................. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

           Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 
c) Bên A chưa thực hiện hoặc cam kết thực hiện bất cứ một giao dịch dân sự nào khác dưới bất cứ hình thức nào đối với thửa đất chuyển nhượng nêu trên.
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
3. Bên A và bên B cùng cam đoan:
3.1. Việc giao dịch này là hoàn toàn đúng sự thật, không có sự gian dối, không nhằm che giấu bất cứ một giao dịch dân sự nào khác; nếu có sự gian dối hoặc che giấu cho một giao dịch khác thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
3.2. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
3.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

           Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                      Bên A                                                                                        Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.