Giao dịch khác

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu thỏa thuận chấm dứt, kết thúc hợp đồng lao động mới nhất có hướng dẫn và dow...

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ mới nhất theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có ...

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất theo Bộ luật lao động số ...

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá có hướng dẫn những lưu ý và vấn đề li...

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng đặt cọc

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, xe ô tô, xe máy, nhà xưởng...

Hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản, chuyển đổi tài sản đất, nhà ở, xe ô tô có hướng d...

Hợp đồng đặt cọc bán nhà xưởng

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu đặt cọc bán nhà xưởng, công trình có hướng dẫn và fil...

Hợp đồng đặt cọc bán xe

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu đặt cọc bán xe ô tô, xe máy có hướng dẫn và file word...

Hợp đồng đặt cọc bán căn hộ nhà chung cư

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu đặt cọc bán căn hộ nhà chung cư có hướng dẫn và file ...

Hợp đồng đặt cọc bán nhà đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc viết tay, hợp đồng mẫu đặt cọc bán nhà đất, chuyển nhượng n...

Hợp đồng đặt cọc bán đất

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu đặt cọc bán đất, chuyển nhượng đất có hướng dẫn và fi...