Mẫu quyết định thôi việc

Mẫu quyết định xin thôi việc, xin nghỉ việc cập nhật mới nhất, có sẵn nội dung trình bày, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

14/09/2021 - 09:52 GMT+7
 0
 57
Theo dõi DocLuat trên Google News

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

 

 ….., ngày ….. tháng ….. năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc ..........................                        

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

 

-   Căn cứ Bộ Luật Lao động;

-   Căn cứ Hợp đồng lao động đã ký ngày //20

-   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …………………

 

QUYẾT ĐỊNH

  

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)....... giữ chức vụ .............  được nghỉ việc kể từ ngày ……..

Điều 2: Ông (Bà)...................................... và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người hỗ trợ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người duyệt

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                

                         

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

CÔNG TY ……………………….

 MST: 03…………..

…, Phường ….., Quận ……, Tp……….

Điện thoại: (….) …………..

Website: ............      

Fax: (….) ………….

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow