Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Theo quy định tại Điều 16 Luật dân sự 2015 mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau

Tháng 11 17, 2020 - 18:37
 0  54

Luật dân sự 2015, Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:

"1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.