Nghe nhìn

Video hướng dẫn tạo vCard, Name Card Visit, danh thiếp số

Bài viết hướng dẫn tạo vCard, Name Card Visit, Business Card, Danh thiếp điện tử...

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản CvCard để làm vCard &...

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài ...

Bài giảng luật hình sự: Các tội xâm phạm sở hữu

Video bài giảng luật hình sự: Các tội xâm phạm sở hữu - Một số tội phạm cụ thể, ...

Bài giảng luật hình sự: Đồng phạm

Video bài giảng luật hình sự: Đồng phạm, Bài giảng luật hình sự (hs) Việt Nam.

Bài giảng luật hình sự: Cấu thành tội phạm

Video bài giảng luật hình sự: Cấu thành tội phạm, Bài giảng luật hình sự (hs) V...

Bài giảng luật hình sự: Hình phạt hình sự

Video bài giảng luật hình sự: Hình phạt hình sự, Bài giảng luật hình sự (hs) Vi...

Bài giảng luật tố tụng hình sự: Chứng cứ trong vụ án hì...

Video bài giảng luật tố tụng hình sự: Chứng cứ trong vụ án hình sự, Bài giảng l...

Bài giảng luật tố tụng hình sự: Điều tra vụ án

Video bài giảng luật tố tụng hình sự: Điều tra vụ án, Bài giảng luật tố tụng hì...

Bài giảng luật tố tụng hình sự: Khởi tố vụ án hình sự

Video bài giảng luật tố tụng hình sự: Khởi tố vụ án hình sự, Bài giảng luật tố ...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 8: Công ty Cổ phần

Video bài giảng Công ty Cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà có thể nói rằng...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 7: Công ty TNHH ...

Video bài giảng Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệ...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 6: Công ty TNHH ...

Video bài giảng Công ty TNHH một thành viên là một loại hình chủ thể kinh doanh ...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 5: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là sự liên kết mang tính đối nhân, video Bài giảng Luật Doanh n...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 4: Doanh nghiệp ...

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp mang tính cổ điển với nền kin...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 3: Pháp nhân

Pháp nhân là một vấn đề khá khó và trừu tượng, video Bài giảng Luật Doanh nghiệp...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 2: Đăng ký Thành...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là hoạt động bắt buộc phải thực hiện nếu muốn xây...