Người nước ngoài có được nhận ủy quyền đất đai không?

Người nước ngoài có được nhận ủy quyền ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất đai) tại Việt Nam không?

30/09/2022 - 21:55 GMT+7
 0
 164
Theo dõi DocLuat trên Google News

Căn cứ theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Như vậy, để người nước ngoài làm đại diện theo ủy quyền thì người nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch chuyển nhượng đất.

Theo Điều 673 Bộ luật dân sự 2015 thì người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Theo Điều 674 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"1. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.

..."

Theo quy định trên thì năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài xác định theo năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó theo pháp luật Việt Nam. 

Nhưng theo quy định tại Điều 5, Điều 188 Luật đất đai 2013 thì cá nhân người nước không có quyền sử dụng đất cũng như không có quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do đó, người nước ngoài không nhận ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nguyễn Văn Ngọc (tổng hợp)

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow