Người thành niên

Theo quy định tại Điều 20 Luật dân sự 2015 về Người thành niên.

Tháng 11 17, 2020 - 20:40
Tháng 11 17, 2020 - 21:06
 0  63

Luật dân sự 2015, Điều 20. Người thành niên:

"1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, Điều 23Điều 24 của Bộ luật này."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.