Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như thế nào?

Về tài sản vẫn còn một số vấn đề chưa thỏa thuận được, đề nghị cho biết, pháp luật quy định việc chia tài sản chung khi ly hôn như thế nào?

31/10/2021 - 22:06 GMT+7
 0  71
Theo dõi DocLuat trên Google News

 Vợ chồng anh Phú có nhiều điểm không hợp nhau, anh chị từ lâu đã không còn tình cảm. Nay hai người muốn thống nhất ly hôn. Về con cái, anh chị có 01 người con 5 tuổi sẽ do vợ nuôi. Về tài sản, cơ bản anh chị đã thỏa thuận với nhau, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa thỏa thuận được. Anh Phú nhờ hòa giải viên giúp đỡ để hai bên có thể thỏa thuận được với nhau về tài sản. Trường hợp không thể thỏa thuận được thì anh đề nghị cho biết, pháp luật quy định việc chia tài sản chung khi ly hôn như thế nào?

Trả lời:

Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 dưới đây và tại các điều 60, điều 61, điều 62, điều 63điều 64 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 dưới dây và tại các điều 60, điều 61, điều 62, điều 63điều 64 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, về nguyên tắc, việc chia tài sản chung của vợ chồng sẽ theo quy định như trên. Bên cạnh đó, hòa giải viên tìm hiểu rõ sự tình của vợ chồng anh Phú để khuyên giải, trường hợp phải ly hôn thì cũng không ồn ào, ảnh hưởng đến con cái.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow