Nhà đất ở tỉnh nào phải ký công chứng đặt cọc ở tỉnh đó?

Đặt cọc bất động sản có phải công chứng theo phạm vi tỉnh, thành phố nơi có nhà đất đó không?

Tháng 12 8, 2020 - 14:26
Tháng 12 18, 2020 - 12:48
 0  106
Nhà đất ở tỉnh nào phải ký công chứng đặt cọc ở tỉnh đó?
Ảnh minh họa nguồn internet

Câu trả lời là: , nếu liên quan đến bất động sản thì phải theo địa hạt căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật công chứng năm 2014 (Số: 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014) có nêu như sau:

"Điều 42. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản."

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.